15 maj 07:20-20:00SLUs försökspark, Tönnersjöheden

OBS. Sista anmälningsdag för detta event har passerat.

Nu har du möjlighet att delta vid en studieresa om "klimatanpassning i dagens skogsbruk" på SLU:s försökspark i Tönnersjöheden

Framtidens skogsbruk är beroende av lärdomar från olika långtidsfältförsök. Genom exkursionen får du ta del av praktiska exempel på möjligheter och utmaningar kring olika trädslag. Även frågor kring till exempel föryngringsmetodens och röjningens betydelse samt aktuella problem med stormskador och viltbetestryck kommer att kunna besvaras. Studieresan syftar till att erbjuda nya insikter och lärdomar kring alternativ till rena granbestånd. I SLU:S långtidsfältförsökspark Tönnersjöheden presenteras forskningsresultat från olika fältförsök som har sitt fokus på följande områden:

 • Snabbväxande lövträd (björk, hybridasp, poppel)
 • Ädla lövträd (främst bok och ek)
 • Måldiameterhuggning som exempel på hyggesfri metod
 • Effekter av grot-uttag på trädtillväxt och markförsurning

Under besöket kommer deltagarna att få en överblick av resultaten från forskningsprojektet Trees For Me, som är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.
Evenemanget riktar sig främst till dig som är skogsägare och till dig som är rådgivare. Besöket omfattar kortare promenader i skogen.

Lunch finns att  beställa till sjävkostnadspris. Lunchlåda samt dryck serveras i skogen. Pris 165 kr.

Studieresan avgår med gemensam buss från Vänersborgs resecentrum, men du kan också välja att ta dig dit på egen hand.

OBS! Sista dagen för anmälan är söndag 12/5.

Program

07.20 Samling Vänersborg Resecentrum (Bussbolag Ängbergs Busstrafik AB)
07.30 Bussen avgår från Vänersborg Resecentrum
11.00 Ankomst i Tönnersjöheden (Fältforskningsstationen)
11.15 Första presentationen/visningen – Ädla lövträd (Främst bok och ek)
12.15 Fältlunch (Tallhöjden) + tid för diskussioner (Lunchlåda kan levereras till skogen)
13.15 Andra presentationen/visningen - Helträdsuttag (Grotuttag)
14:30 Tredje presentationen/visningen - Måldiameterhuggning i heterogen skog
15.45 Fjärde presentationen/visningen - Trädslagsförsök med Björk, hybridasp, poppel, gran och tall
17:00 Avresa 
20:00 Ankomst till Vänersborg Resecentrum

    Föreläsare:

    • Urban Nilsson, Professor vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp
    • Micolaj Lula, Forskare vid Institututionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp 
    • Bengt Olsson, Forskare och docent vid Insitutionen för ekologi, SLU, Uppsala
    • Ulf Johansson, tidigare försökparksledare i Tönnersjöheden

    Onsdag 15 maj 07:20 -20:00

    Samling 7:20
    Vänersborg Resecentrum
    Järnvägsbacken 1
    462 33 Vänersborg

    Kontakt
    Sophie Casetou-Gustafson
    sophie.casetou-gustafson@hushallningssallskapet.se
    0521-725552