Till anmälan

15 april 15:30-17:00Styrelserummet, Rådde gård

Välkommen till 2 kostnadsfria nätverksträffar om skogsbilvägar på Rådde

Fungerande skogsbilvägar är avgörande för en god ekonomi inom skogsbruket. Dessutom är vägarna viktiga för en levande landsbygd. Samtidigt har enskilda väghållare ansvar för bland annat drift och underhåll. Hur hanterar man väghållaransvaret på ett hållbart sätt och hur underhåller man bäst sina vägar? Det är några av många frågor som lyfts.

Nätverksträffarna består av 2 mötestillfällen där deltagarna får möjlighet att inspireras av varandra och komma framåt i förvaltandet av sina enskilda vägar.

15 april 15:30-17:00
(Tema: Väghållaransvar och samordning)
Lagkrav och nuläge presenteras och ligger som grund för diskussioner. Hur upplevs väghållarnansvaret och hur skulle man kunna göra annorlunda?

29 april 15:30-17:00
(Tema: Vägunderhåll)
Efter en kort utbildningsfilm och presentation om vägunderhåll diskuteras ämnet vidare. Hur underhåller ni era vägar? Vad önskar ni att ni gjorde annorlunda?

Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Inga förkunskaper krävs.

Nätverksträffarna är till följd av en utbildningsträff med samma tema, som hölls på Rådde den 8 april, men anmälan är öppen för alla.

Träffarna är oberoende av varandra, dock får du som deltagare störst nytta om du har möjlighet att delta vid samtliga.

   Måndag 15e april 15:30 -17:00
   Måndag 29e april 15:30-17:00

   Rådde gård 1 (Styrelserummet)
   514 52 Länghem

   Kontakt
   Linnéa Ryrvik
   0325-618 640
   linnea.ryrvik@hushallningssallskapet.se

   Till anmälan