20 maj 13:00-14:15

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om ekonomiska stödformer och projektmedel för skogliga åtgärder!

I detta webbinarium får du en inblick i vilka skogsbruksåtgärder som främjar hållbarhet och samtidigt ger lönsamma fördelar. Vi tittar på vilka ekonomiska stöd, fonder och stiftelser som finns för privata skogsägare och ideella föreningar inom skogssektorn.

Webbinariet riktar sig främst till dig som är skogsägare eller till dig som tillhör en ideell förening med koppling till skog. Presentationen hålls av Sophie Casetou-Gustafsson, skogsrådgivare, Hushållningssällskapet Västra/Arena Skog samt Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutvecklare, Hushållningssällskapet Västra/Arena Skog.

20e maj 13:00-14:15

Teamslänk skickas ut via mejl samma dag


   Program

   13: 00 Introduktion Arena Skog
   13:05 Genomgång av diverse ekonomiska stöd

   • Allmänna råd
   • Statliga ekonomiska stöd för privata skogsägare
   • Fonder och stiftelser
   • Möjligheter för ideella föreningar att ansöka om stöd

   14:00 Tid för frågor och diskussion
   14: 15 Avslut