15 september 13:00-16:00Paradiset, Brålanda

Nu har du som skogsägare möjlighet att ta del av två kostnadsfria träffar kring möjligheter och utmaningar med ett mer variationsrikt skogsbruk. 

Denna träff (del 2) är ett studiebesök hos en skogsägare i Brålanda, norr om Vänersborg. Skogen består av 258 produktiva hektar och ägarna har ett stort intresse för löv och i blandbestånd. Ambitionen är att det skall vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ledordet är variation och att ta vara på de möjligheter som finns i naturen. Det mesta av arbetet utförs av ägarna själva förutom slutaverkningen.

Som skogsägare har du frihet och ansvar att bruka din skog. Arena Skog erbjuder dig en inspirerande eftermiddag med exempel på ett variationsrikt skogsbruk.

Innehåll:

 • Ståndortsanpassning – vi tittar på olika ståndorter och deras egenskaper samt förutsättningar för olika trädslag att etablera sig.
 • Olika skogsbruksmetoder – I vilka bestånd kan man tillämpa hyggesfria metoder eller skapa blandbestånd?

  (Se program nedan)

  Skogsträffen riktar sig främst till dig som är skogsägare, rådgivare, eller till dig som är medlem i naturskyddsföreningen. 

  Del 1 och 2 i denna serie av träffar är oberoende av varandra och anmälan görs separat under respektive evenemang. Vi ser dock en stor fördel i att delta under båda träffarna.

  Program

  13:00 Kort introduktion om Arena Skog
  13:05 Rundvandring
  14:00 Paus (Vi bjuder på enkel fika)
  14:30 Rundvandring
  15:30 Tid för frågor och diskussion
  16:00: Avslut

     Söndag 15 september 13:00 -16:00

     Kontakt
     Sophie Casetou-Gustafson
     sophie.casetou-gustafson@hushallningssallskapet.se
     0521-725552