5 september 09:00-16:00Angereds Gård

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter att utveckla ditt skogsbruk? Under denna heldag förlagd vid Angereds gård i Göteborg, får du veta mer om agroforestry och odling av nötträd.

Träffen innehåller såväl teori som rundvandring med praktiska exempel i områdets olika testmiljöer.

Agroforestry är ett engelskt ord som betyder skogsjordbruk, vilket omfattar jordbruk som kombinerar träd med odling och betesdjur. En gammal metod som man ser återinföras mer och mer i Sverige.

Intresset för självförsörjning samt ekologisk och närodlad mat ökar också. Agroforestry och nötodling har en potential att tillgodose dessa aspekter.

Här kan du läsa mer om ämnet: Arena Skog aktuellt

Under dagen kommer du få kännedom om hur en småskalig ekologisk odling med fokus på agroforestry och odling av nötträd kan komplettera och berika din verksamhet. På Angereds gård utanför Göteborg kan ni ta del av bland annat:

• Agroforestry: Nya lärdomar och insikter från olika testmiljöer i skogslandskapet (skogsträdgård, svampodling) jämfört med lärdomar från testmiljöer i åkermark (lähäckar och alléodlingar)
• Småskalig ekologisk odling av nötter: Rätt förberedelse (i.e. Uppstart och anläggning), skötsel (i.e. Hantering av skadegörare etc.) och skörd.

Angereds Gård är en skola med olika vuxenutbildningar, där hållbarhet och innovation ligger i fokus. I skolan finns det olika testmiljöer som används i utbildningssyfte. Exempelvis småskalig grönsaksodling enligt market gardening principerna och testmiljöer för agroforestry.

Webbinariet riktar sig främst till dig som är skogsägare, rådgivare, men även lantbrukare och andra som är intresserad av nötodling och agroforestry.

Program

08.55 Samling vid?
09.00 Introduktion Arena Skog.
09.10 Grundläggande information om agroforestry i Sverige och vad innebär agroforestry? Mauricio Sagastuy Klie från Västra Götalandsregionen och styrelsemedlem i Agroforestry Sverige berättar.
09.30 Möjligheter och förutsättningar kring ekologisk odling med nötträd, Kirsten Jensen, Länsstyrelsen.
11.45 Ekonomiska stödmöjligheter.
12.00 Lunch + tid för diskussioner (Egen matsäck)
12:45 Agroforestry i praktiken: Rundvandring i olika testmiljöer tillsammans med Mauricio Sagastuy Klie, Västra Götalandsregionen (och styrelsemedlem i Agroforestry Sverige).
15.00 Praktiska tips kring odling av nötträd, Kirsten Jensen, Länsstyrelsen.
15:40 Sammanfattning och frågor.
16:00 Avslut, tack för idag!

    Medverkande föreläsare:
    Kirsten Jensen (Länsstyrelsen), Mauricio Sagastuy Klie (Västra Götalandsregionen).

    Egen lunch medtages.

    Sista anmälningsdag 2/9, med reservation för fullbokning.

    Mer information samt vägbeskrivning skickas via mejl vid registrering.

     Torsdag 5 september 09:00 -16:00

     Kontakt
     Sophie Casetou-Gustafson
     sophie.casetou-gustafson@hushallningssallskapet.se
     0521-725552

     Christina Milén Jacobsson
     christina.milen.jacobsson@hushallningssallskapet.se
     0521-72 55 15