Till anmälan

27 mars 12:00-13:00

Välkommen till ett kostnadsfritt lunchwebbinarium om tätortsnära skogsbruk

Föreläsningen syftar till att erbjuda nya insikter kring hållbarhetslösningar i det tätortsnära skogsbruket med fokus på följande områden:

 • Den tätortsnära skogens roll i klimatomställningen
 • Olika typer av brukande och dess konsekvenser för biodiversitet och skogens ekosystemtjänster
 • Diverse former för dialog och samverkan mellan markägare, intressenter och närboende i ett tätortsnära skogsbruk
Under webbinariet presenteras resultat som togs fram under en serie av workshops om tätortsnära skogar under 2023-2024. (Ett initiativ som finansierats av SPARC-projektet samt Göteborg stad).

Webbinariet riktar sig främst till dig som är skogsägare, och dig som är rådgivare.

  Program

  12:00 Kort introduktion om Arena Skog, Sophie Casetou-Gustafson, Hushållningssällskapet
  12:05
   Hur hittar vi hållbara lösningar för skogsbruket där skogens alla värden bevaras och utvecklas samtidigt som skogsbruket bidrar till den nödvändiga klimatomställningen? Prof. Karin Öhman, SLU
  12: 45
   Tid för frågor och diskussion
  13: 00
  Avslut

     Onsdag 27 mars 12:00-13:00

     Till anmälan