Till anmälan

25 mars 17:00-20:00

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om för-och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk

Denna digitala möteskväll syftar till att erbjuda insikter om olika alternativ att bedriva hyggesfritt skogsbruk som främjar hållbarhet. Målet är att ge deltagarna en överblick kring allmänna förutsättningar som behövs för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk och hur effekterna kan se ut, både med tanke på ekosystemtjänster och skogsägarens ekonomi.

Diskussionspunkter under kvällen:

 • Vad är hyggesfritt skogsbruk och varför det kan vara bra att använda olika metoder i sitt brukande?
 • Nyheter och vad som är på gång inom hyggesfritt skogsbruk.
 • Vad säger forskningen om ekologiska och socioekonomiska effekter kring olika skogsskötselstrategier inom hyggesfritt skogsbruk?
 • Hur ser det ut rent praktiskt att ställa om sitt skogsbruk?
 • Är det lönsamt att bedriva hyggesfritt skogsbruk och vilken hjälp kan man få i form av rådgivning?

  Webbinariet riktar sig främst till dig som är skogsägare, och till dig som är rådgivare.

Program

17:00 Information om Arena Skog, Sophie Casetou-Gustafson, Hushållningssällskapet
17:03
Introduktion: Övergripande information om hyggesfritt skogsbruk. Carl Appelqvist, nationell samordnare kring hyggesfria metoder, Skogsstyrelsen, förklarar vad hyggesfritt skogsbruk är.
17: 30
SLU: Effekter av hyggesfritt skogsbruk på arter och ekosystemtjänster (Jörgen Sjögren) och evidensbaserad kunskap och beslutsstöd för alternativa skogsskötselstrategier (Jeanette Eggers).
18: 10
Paus
18: 20
Praktiska frågor kring hyggesfritt skogsbruk från Skogsstyrelsen Syd. Henrik Johansson och Richard Näslund berättar även hur man går till väga för att ansöka om enskild rådgivning.
19: 00
Praktiska råd från skogsföretag: Peter Arne från Finneröjda Skogtjänst berättar om deras dagliga verksamhet och att det inte behöver vara speciellt kostsamt och komplicerat att bedriva hyggesfritt skogsbruk i Västra Götaland.
19:40
Tid för frågor och diskussion
20:00
Avslut

    Måndag 25 mars 17:00-20:00

    Till anmälan