20 augusti 10:00-18:00Logården Grästorp

Nu har du som kvinna möjlighet att gå en helt kostnadsfri grundkurs i skogsbruk.
Kursen består av 3 delar varav 2 digitala utbildningstillfällen och 1 fysisk träff. 

En grundkurs för skogsbruk lär dig att ta vara på skogens möjligheter och dess värden! Som skogsägare har du frihet och ansvar att bruka din skog. Vi erbjuder dig som skogsägande kvinna en komprimerad utbildning inom bärkraftigt skogsbruk, vilket gör dig till en bättre skogsägare. 

Kursinnehåll:

- Virkesproduktion
- Miljöhänsyn
- Alternativa skötselmetoder
- Ståndortslära
- Trakthyggesbruk (föryngring, röjning, gallring och slutavverkning)
- Skogsbruksplan
- Ekonomi
- Skogsskador
- Skogsuppskattning

Kursen är ett paket beståendes av tre träffar:

20 augusti (10:00-18:00) Fysisk utbildningsträff på Logården. Susanne Johansson, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet, håller i träffen. Vi startar inomhus, för att sedan ta oss ut i skog och mark för att titta på praktiska exempel. Logården är Hushållningssällskapets anläggning för fältförsök, i Grästorps kommun (Västra Götaland).

26 augusti samt 9 september (17:30-20:30)
Digitala utbildningsträffar med skogsekonom, skogsrådgivare och skogsekolog.

Grundkursen är kostnadsfri och inga förkunskaper krävs. Lättare lunch och fika ingår vid fysisk träff.
Du som deltar och vill ha kursboken behöver själv köpa den via länken nedan:
https://shop.skogsstyrelsen.se...

Sista anmälan 11/8. OBS - först till kvarn! Om kursen är full finns möjlighet att ställa sig på väntlista. Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig i god tid, så att någon annan kan få chans att gå kursen.

Kontakt:
Linnéa Ryrvik
linnea.ryrvik@hushallningssallskapet.se
0325–618640