19 september 15:00-17:00

Välkommen på ett webbinarium om att beställa markberedning som både är skonsam och ökar skogens produktionsförmåga

Markberedning är ett sätt att öka skogens tillväxt och plantornas överlevnadsförmåga. Därigenom finns också potential att på lång sikt öka markens kolförråd. Markberedningen bör utföras på ett så skonsamt sätt som möjligt, så att ingreppet i skogsmarken minimeras och anpassning görs efter ståndort.

Även om markberedning ofta beställs av en virkesköpare, finns det många fördelar att som skogsägare ha insikt i processen.

I detta kostnadsfria webbinarium får du som skogsägare, entreprenör eller rådgivare mer kunskap om markberedning, och hur denna kan göras mer skonsam. Dessutom får du ökad kunskap om hur du beställer tjänsten. Med praktiska tips för dig som skogsägare, får du förutsättningar att lyckas ännu bättre!

  Program

  15:00 Linnéa Ryrvik från Arena Skog hälsar välkomna!
  15:10 Fredrik Johansson från Skogforsk ger en introduktion till markberedning, berättar om olika metoder för markberedning och redogör för fördelar och nackdelar med markberedning.
  15:40 Monika Strömgren från Skogforsk/SLU berättar om sin forskning kring markberedningens påverkan på skogens kolförråd och markberedningens miljöpåverkan.
  15:55 Rikard Jakobsson från Linnéuniversitetet berättar om att beställa skogliga tjänster och ger praktiska tips till dig som skogsägare.
  16:25 Stefan Wallin från Hushållningssällskapet Sjuhärad berättar om hur det är att som skogsägare beställa markberedning.
  16:35 Linnéa Ryrvik från Arena Skog ger en översikt kring priserna på att beställa markberedning i Västra Götaland.
  16:45 Frågor och diskussion.
  17:00 Tack för idag!

     Torsdag 19 september 15:00-17:00